Juridische aspecten bij het beŽindigen van je relatie
WAT ALS JE WETTELIJK SAMENWONEND BENT

Wat met de kinderen?

 

 

Wat met de kinderen?

Sinds 1987 zijn alle discriminaties die bestonden tussen kinderen die binnen of buiten huwelijk geboren werden opgeheven. "Wettige kinderen", geboren binnen het huwelijk, worden bijgevolg niet meer bevoordeeld.
Of je nu getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend bent, de zorgplicht naar je kinderen toe blijft dezelfde. Het is immers de afstammingsband die telt.
Indien deze juridische afstammingsband naar beide partners toe werd vastgelegd, zijn hier dezelfde bepalingen als voor een uit de echt gescheiden paar van toepassing.

Het ouderlijk gezag, de onderhoudsbijdrage en de verblijfsregeling zijn daarbij de drie elementen die een regeling vragen, zie "wat als je gehuwd bent > wat met de kinderen?"

Aangezien er voor kinderen buiten een huwelijk geboren geen wettelijk vermoeden van vaderschap bestaat, moeten vaders het kind erkennen (art. 317 B.W.) of hun vaderschap wordt gerechtelijk vastgesteld (art. 322 B.W.).
De afstamming aan moederszijde staat vast ingevolge de vermelding in de geboorteakte (art. 312 B.W.), of na erkenning door de moeder (art. 313 B.W.), dan wel na gerechtelijke vaststelling van de afstamming aan moederszijde (art. 314 B.W.).

terug
druk af