Juridische aspecten bij het beŽindigen van je relatie
WAT ALS JE WETTELIJK SAMENWONEND BENT

Wat met de gezinswoning?

 

 

Wat met de gezinswoning?

Extra bescherming voor de gezinswoning
Ook bij wettelijke samenwoning geniet de gezinswoning bijzondere bescherming en dit krachtens de artikels 1477, §2 en 215 van het Burgerlijk Wetboek.

Aan wie hoort de gezinswoning die tijdens de relatie werd verworven?
Antwoord op deze vraag is afhankelijk van de overeenkomst van wettelijke samenwoning, nl.
- Eigen bij verwerving door een partner alleen;
- Onverdeeld bij verwerving door beide partners

Kan een partner tijdens zijn leven vrij over zijn zakelijke rechten op de gezinwoning beschikken of de woning met hypotheek bezwaren?
Neen, de toestemming van de andere partner is altijd vereist, ook als die zelf geen rechten op de gezinswoning heeft (art. 1477, §2 en 215, §1 B.W.).
De ene partner kan dus niet zonder instemming van de andere de woning verkopen, met een hypotheek bezwaren of wegschenken.
Ook de huisraadt geniet dezelfde bescherming.

Kan een partner tijdens zijn leven vrij over de inboedel van de gezinwoning beschikken of deze in pand geven?
Neen, de toestemming van de andere partner is altijd vereist, ook als die zelf geen rechten op de inboedel van de gezinswoning heeft (art. 1477, §2 en 215, §1 B.W.)

Wat indien de gezinswoning gehuurd wordt?
Beide partners hebben krachtens de wet rechten op de gehuurde gezinswoning.
Indien de huur door één partner alleen werd aangegaan, zelfs vóór de wettelijke samenwoning (art. 1477, §2 en 215, §2 B.W.).
Om geldig te zijn, moeten opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende de huur van de gezinswoning gezonden of betekend worden aan elk der partners afzonderlijk of uitgaan van beide partners gezamenlijk; tenzij de verhuurder geen kennis had van de wettelijke samenwoning (art. 1477, §2 en art. 215, §2, lid 2 en 3 B.W.).

Successierechten
Sinds 1 januari 2007 (Decreet van 7 juli 2006 houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning, BS 20 september 2006) moet je als langstlevende partner na wettelijke samenwoonst evenveel successierechten betalen als diegene die erft van zijn echtgenote of haar echtgenoot.

terug
druk af