Juridische aspecten bij het beŽindigen van je relatie
WAT ALS JE WETTELIJK SAMENWONEND BENT

Hoe ga je uit elkaar?

 

 

Hoe ga je uit elkaar?

Indien je wettelijk samenwonend bent maar een einde aan je relatie wil stellen, zijn er twee mogelijkheden om uit elkaar te gaan:

Om de wettelijke samenwoning officieel te beëindigen, moeten partners, samen of één van hen, een verklaring afleggen bij het gemeentebestuur. Doet slechts één van de partners de verklaring, dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan een gerechtsdeurwaarder om deze verklaring kenbaar te maken aan de andere partij.

Partners die wettelijk samenwonen kunnen ook feitelijk uit elkaar gaan zonder een verklaring af te leggen bij het gemeentebestuur. De rechten en plichten als wettelijke samenwoner blijven dan bestaan, tot één van hen beslist daaraan een einde te stellen.

Wat met dringende en voorlopige maatregelen?

Je hebt als wettelijk samenwonende de mogelijkheid je tot de vrederechter te wenden voor dringende en voorlopige maatregelen.

  1. Zolang de wettelijke samenwoning bestaat is de vrederechter bevoegd om dringende en voorlopige maatregelen te bevelen (art. 1479, lid 1 B.W.)
  2. Na beëindiging van de wettelijke samenwoning kan de vrederechter dringende en voorlopige maatregelen nemen die gerechtvaardigd zijn ingevolge de beëindiging (art. 1479, lid 3 B.W.), maar die moeten we binnen de drie maanden na de beëindiging worden aangevraagd.

Deze voorlopige maatregelen kunnen bv. gaan over wie in de gezinswoning mag blijven, wie de huur moet betalen, welke goederen worden toegewezen en waar de kinderen zullen verblijven.

De maximumduur van deze maatregelen die de vrederechter bepaalt, is een jaar.

terug
druk af