EEN EINDE MAAR OOK EEN NIEUW BEGIN

Deze site biedt actuele informatie over de juridische aspecten van de beëindiging van een relatie.

Omdat recent heel wat wetgevingsaanpassingen zijn doorgevoerd die in de praktijk een aanzienlijke impact zullen hebben, werd deze website in oktober 2010 volledig herwerkt. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de situatie van wettelijk en feitelijk samenwonenden toe te lichten.

Er wordt een opdeling gemaakt, afhankelijk of je getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend bent. Hoewel de drie situaties heel andere gevolgen met zich meebrengen, is het raadzaam vooraf stil te staan bij de verschillende mogelijkheden om je positie juridisch te verstevigen.

Er wordt ook een luik besteed aan de nieuw-samengestelde gezinnen die een groeiend aandeel in de maatschappij innemen en waarbij vele vragen opduiken.

Deze website geeft een eerste oriëntatie maar voor verdere adviezen op maat is het best een advocaat te raadplegen.

U kan de contactgegevens van advocaten met voorkeurmaterie "familierecht" terugvinden via de zoekfunctie op www.advocaat.be.