WAT ALS JE WETTELIJK SAMENWONEND BENT

 

 

 

 

In ons recht wordt naast de gehuwden ook een bijzonder juridisch statuut (art. 1475-1479 B.W.) toegekend aan wettelijk samenwonenden.

Je bent wettelijk samenwonend als je samenwonend bent, een gezamelijke huishouding voert en een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.
Hiervoor is afgifte tegen ontvangstbewijs van de schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vereist.
(art. 1476 B.W.)

Het statuut van wettelijk samenwonenden is beperkter dan dat van gehuwden maar zij kunnen toch van een bepaalde rechtsbescherming genieten.
De wettelijke samenwoners kunnen hun wettelijke rechten en plichten aanvullen bij overeenkomst.
In dergelijke overeenkomst mogen geen beperkingen aan de individuele vrijheid van de partners worden opgelegd. Zo kunnen partners elkaar, buiten het huwelijk, geen verplichting opleggen om trouw te zijn, samen te wonen of na de scheiding een in de tijd onbeperkte vergoeding te betalen.
In dergelijke overeenkomst kunnen wel afspraken vastgelegd worden over:
- de bezittingen
- de inkomsten
- de kinderen
- regelingen bij eventuele breuk in de relatie

Sinds mei 2007 (Wet van 28 maart 2007 tot wijziging aangaande de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende, BS 8 mei 2007) heb je als wettelijk samenwonende meer erfrechten gekregen. Zo heb je voortaan als langstlevende een wettelijk erfrecht van het vruchtgebruik van de gezinswoning en het aanwezige huisraad.

terug
druk af