WAT ALS JE FEITELIJK SAMENWONEND BENT

 

 

 

 

Wanneer je samenwoont op hetzelfde adres maar geen verklaring aflegt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, ben je feitelijk samenwonend.
Voor deze feitelijke samenwoners is er geen wettelijke regeling van hun (burgerlijke) rechten en plichten. Het gaat hierbij immers om een niet-geïnstitutionaliseerde relatie tussen twee personen die ongehuwd en niet wettelijk samenwonend zijn.

Voor die gevallen is het aangewezen één en ander in een samenlevingscontract te regelen. Een advocaat kan nuttig advies verlenen over de inhoud en de gevolgen ervan.

Je kan in een samenlevingscontract nuttige regelingen over geld en goederen opnemen maar er mogen geen regels over de menselijke persoon voorgeschreven worden (je kan de andere via dergelijke overeenkomst niet tot trouw of samenwoonst verplichten).

Je kan kiezen tussen een notarieel of een onderhands samenlevingscontract. Als je eerst feitelijk samenwoonde, maar nadien wettelijk, dan moet je je samenlevingscontract voor de notaris bevestigen.

terug
druk af