juridische aspecten bij het beëindigen van je relatie
WAT ALS JE FEITELIJK SAMENWONEND BENT

Wat met de eigendommen?
Wat met de kinderen?

 

 

Wat met de kinderen?

Het statuut van feitelijk samenwonenden (of beter het gebrek aan juridisch statuut) wijzigt niets aan de relatie tot de gemeenschappelijke kinderen, indien een juridische of biologische afstammingsband naar beide ouders toe werd vastgelegd.

Op grond van artikel 203 B.W. moeten beide ouders instaan instaan voor het onderhoud van het kind. Zij moeten naar evenredigheid van hun middelen zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding maar ook de gezondheid en de ontplooiing van hun kinderen en dat indien de opleiding niet voltooid is, de verplichting doorloopt na de meerderjarigheid van het kind.

De verplichtingen die de wetgever aldus aan de ouders oplegt zijn van openbare orde en behelzen zowel het materiële als het morele, met andere woorden evenzeer de behoefte aan voeding en kleding als de invulling van emotionele en intellectuele noden van het kind. De levensstandaard van de ouders geldt als maatstaf om beide componenten te begroten. 

terug
druk af